Week van mooi schoon

Week van mooi schoon

Dinsdag 4 juni vond op onze school het startmoment plaats van de Week van Mooi Schoon. We begonnen in iedere groep met een gastles over zwerfafval. Zo heeft groep 5/6 posters gemaakt en een quiz gespeeld. Groep 1/2 ging oefenen met het scheiden van afval. Eigenlijk hadden ze deze les al niet meer nodig vond de gastjuf, want ze deden het al supergoed! Daarna kwam wethouder Koen Castelein ons 2 boeken over zwerfafval overhandigen en telde hij samen met ons af tot het moment waarop wij in groepjes Hattem in trokken om zwerfafval op te gaan ruimen. We hadden hiervoor handschoenen, hesjes en grijpers gekregen zodat we als professionele opruimers aan de slag konden. Er werd heel fanatiek opgeruimd, zelfs sigarettenpeuken verdwenen in de afvalzakken. Hattem is sinds deze dag weer een stuk schoner dankzij onze toppers! Dank ook aan de ouders voor de begeleiding van de groepjes!